KNAW

Publication

SPOkes in the wheel: Structure, Process, and Outcomes of... (2010) Open access

Pagina-navigatie:
Title SPOkes in the wheel: Structure, Process, and Outcomes of healthcare. An examination of the quality of the relationships among indicators of hospital and general practitioner performance
Author U.C. Ogbu
Thesis advisor O.A. Arah; K. Stronks; G.P. Westert
Degree grantor [unknown]
Date 2010-11-26
Reference(s) performance measurement; quality of care; construct validity; structure-process-outcome, performance measurement; quality of care; construct validity; structure-process-outcome
Language English
Type Doctoral thesis
Abstract Uzor Ogbu onderzocht het verband tussen prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen en voor huisartsen aan de hand van een aantal casussen. Daarbij keek hij specifiek naar de invloed van het moment van opname en het aantal opnames in een ziekenhuis op de uitkomsten na een CVA (beroerte) of een heupfractuur. Ook onderzocht hij de interpretatie en toepassing van prestatie-indicatoren in de acute hulpverlening in ziekenhuizen en de huisartsenzorg. Ogbu benadrukt onder andere de noodzaak van empirische toetsing van veronderstelde verbanden. Hij vraagt zich af of prestatie-indicatoren inderdaad meten wat ze pretenderen te meten en welke implicaties dat heeft voor het beleid.
Publication http://dare.uva.nl/record/360576
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-360576
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation