KNAW

Publication

Cognitive and interactive aspects of task-based performance in... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Cognitive and interactive aspects of task-based performance in Dutch as a second language
Author M.C. Michel
Thesis advisor S.C. Vedder; F. Kuiken
Degree grantor [unknown]
Date 2011-03-10
Reference(s) task-based; task complexity; interaction; SLA, taalgericht taalonderwijs; NT2
Language English
Type Doctoral thesis
Publisher Uitgeverij BOXPress
Abstract Marije Michel onderzocht in het kader van het taakgericht taalonderwijs hoe de mondelinge prestaties van hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse taalstudenten verschillen als zij taken alleen dan wel met zijn tweeën uitvoeren. Bovendien manipuleerde ze de cognitieve complexiteit van taken en vergeleek ze het taalgebruik van de studenten in simpele en complexe taaltaken. Michel toont met haar onderzoek aan dat taalstudenten met zijn tweeën op veel vlakken beter presteren dan als ze in hun eentje te werk gaan. Dit geldt ook als twee studenten allebei het Nederlands nog niet machtig zijn – een belangrijk inzicht vooral met het oog op taaltoetsen. Tot nu toe worden tweedetaalstudenten immers meestal in hun eentje getest, terwijl samen toetsen wellicht meer recht zou doen aan hun daadwerkelijke talige vermogen. Michel vond geen bijzondere effecten van taakcomplexiteit op studiegedrag.
Publication http://dare.uva.nl/record/369312
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-369312
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation