KNAW

Publicatie

Capitalist discipline: on the orchestration of corporate games (2011)

Pagina-navigatie:
Titel Capitalist discipline: on the orchestration of corporate games
Auteur A.F.P. Wassenberg
Promotor C.J.M. Schuyt; J.P.M. Groenewegen
Universiteit [unknown]
Datum 2011-10-26
Trefwoord(en) ondernemingsstrategie; industriepolitiek; onderhandelingsprocessen
Taal Engels
Type Proefschrift
Samenvatting Samenlevingen raken van tijd tot tijd ontwricht door economische crises. Arthur Wassenberg onderzocht de instabiliteiten die het gevolg zijn van coördinatietekorten die van binnenuit, vanuit de politieke economie zelf, tot ontregeling van het maatschappelijk verkeer leiden. De meest radicale ontwrichtingen ontstaan wanneer de financiële bovenbouw geen getrouwe weerspiegeling is van de werkelijke afhankelijkheidsverhoudingen in de economische onderbouw. Het is niet eenvoudig boven- en onderbouw te scheiden. Hetzelfde geldt voor het private en publieke deel van het financiële systeem en de werkelijke economie. De onderlinge vervlechtingen zijn daartoe te groot. Om oorzaak en gevolg van de golfbewegingen tussen economische orde en wanorde op het spoor te komen is het echter zaak te onderscheiden wat in de werkelijkheid niet gescheiden is. Wassenberg komt hiertoe met een politiek-economische speltheorie.
Publicatie http://dare.uva.nl/record/395690
OpenURL Zoek deze publicatie in (uw) bibliotheek
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-395690
Metadata XML
Repository Universiteit van Amsterdam

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie