KNAW

Publication

Bevoogding en bevinding: heren en kerkvolk in een Hollandse... (1989) Open access

Pagina-navigatie:
Title Bevoogding en bevinding: heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
Author R. van der Laarse
Date 1989
Language Dutch
Type Book
Publisher Stichting Hollandsche Historische Reeks
Abstract In dit boek, waarop de auteur cum laude promoveerde in de letteren en dat is bekroond met de Erasmus Studieprijs 1990, wordt beschreven hoe zich een grote maatschappelijke verandering in de periode 1780-1930 in Nederland voltrok, die een einde maakte aan de oude Republiek. Was aanvankelijk de Hervormde Kerk de spil en een samenbindend element in de natie, anderhalve eeuw later was de bevolking verzuild en was de godsdienst een bron van verdeeldheid. Er wordt gebruik gemaakt van historisch-antropologische, sociologische en politicologische inzichten. Veel gegevens zijn verwerkt in tabellen, genealogische kaarten, diagrammen en grafieken. Het boek verscheen eveneens in de Stichts-Historische Bijdragen (nr.21) en in een proefschrifteditie, met een Engelse samenvatting (zie bijlage)
Publication http://dare.uva.nl/record/412816
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-412816
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation