KNAW

Publication

Persuasion through facts and feelings: integrating affect and... (2012) Open access

Pagina-navigatie:
Title Persuasion through facts and feelings: integrating affect and cognition into behavioral decision models and health messages
Author M. Keer
Thesis advisor S.J.H.M. van den Putte; P.C. Neijens
Degree grantor [unknown]
Date 2012-06-08
Reference(s) affect; cognition; health communication; health behavior, affect; cognition; health communication; health behavior
Language English
Type Doctoral thesis
Abstract Mario Keer onderzocht of mensen het wel of niet uitvoeren van gezond gedrag baseren op de voor- en nadelen van dat gedrag (verstand), of op het gevoel dat ze met het gedrag associëren. Hij laat zien dat gevoel een sterke voorspeller is van gezondheidsgedrag; in veel gevallen is dit een sterkere voorspeller dan verstand. De invloed van gevoel wordt bovendien groter naarmate de gedragsbeslissing dichterbij komt. De houding ten opzichte van gezondheidsgedrag wordt grotendeels bepaald door verstand, maar de intentie om het gedrag uit te voeren en het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag worden meer bepaald door gevoel. Ook blijkt dat mensen geen correcte inschatting kunnen maken van de mate waarin zij worden beïnvloed door hun verstand of gevoel. De eigen inschatting kan desondanks van belang zijn voor de gezondheidsbevordering, omdat de eigen inschatting wel gerelateerd is aan de voorkeur voor de argumenten die in gezondheidsberichten worden gebruikt: mensen die inschatten dat zij hun beslissingen met name op hun verstand baseren, hebben een voorkeur voor argumenten met betrekking tot de voor- en nadelen van het gedrag. Mensen die inschatten dat zij hun beslissingen met name op hun gevoel baseren, hebben een voorkeur voor argumenten met betrekking tot de gevoelens die het gedrag oproept.
Publication http://dare.uva.nl/record/418398
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-418398
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation