KNAW

Publicatie

De rol van begrijpelijke taal in een digitale context : ontwikkelingen... (2011)

Pagina-navigatie:
Titel De rol van begrijpelijke taal in een digitale context : ontwikkelingen op de domeinen Leven Lang Leren, complexe financiƫle producten, bestuur en politiek, en gezondheid
Gepubliceerd in Tijdschrift voor taalbeheersing, Vol. 33, p.266-286. ISSN 1573-9775.
Auteur Hoeken, Hans; Geest, van der Thea; Goot, van der Margot; Hornikx, Jos; Jongenelen, Maaike; Kruikemeier, Sanne
Datum 2011
Type Artikel
Uitgever Van Gorcum
Samenvatting Burgers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun eigen welvaren toebedeeld. Voor het nemen van die verantwoordelijkheid moeten ze kunnen beschikken over accurate, relevante en begrijpelijke informatie. De digitale revolutie heeft geleid tot grote veranderingen in de omvang en vorm van informatievoorziening. Om de toekomstige ontwikkelingen en de rol van begrijpelijke taal bij die informatievoorziening in kaart te brengen, zijn interviews gehouden met informanten uit verschillende domeinen. Daarbij kwamen de volgende hoofdlijnen naar voren. De enorme toename van het informatieaanbod vergroot de kans dat er relevante informatie beschikbaar is, maar verkleint de kans om die daadwerkelijk te vinden. Behalve onbegrijpelijke taal vormt ook het gebrek aan motivatie een probleem. Daarnaast is er nog te weinig kennis over hoe verschillende modaliteiten het beste gecombineerd kunnen worden voor een optimale informatievoorziening. Juist die kennis zou van belang zijn om nu moeilijk te bereiken groepen op optimale wijze te informeren.
Publicatie http://purl.utwente.nl/publications/79224
OpenURL Zoek deze publicatie in (uw) bibliotheek
Persistent Identifier URN:NBN:NL:UI:28-79224
Metadata XML
Bron Universiteit Twente

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie