KNAW

Publication

Waterbewustwording is de grootste innovatieopgave voor Rijkswaterstaat (2006)

.
Pagina-navigatie:
Title Waterbewustwording is de grootste innovatieopgave voor Rijkswaterstaat
Published in De wateruitdagingen Tussenstand december 2006, p.13-. ISBN 9036913683.
Author Schnabel, P.
Date 2006-12
Language Dutch
Type Book part
Publisher WINN (WaterINNovatiebron), Rijkswaterstaat, ministerie van Verkeer en Waterstaat
Publication http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20990
Persistent Identifier URN:NBN:NL:UI:10-1874-20990
Metadata XML
Source Utrecht University

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation