KNAW

Publication

Krachtige bewijzen (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Krachtige bewijzen
Published in Logic Group Preprint Series, Vol. 291, p.1-. ISSN 0929-0710.
Author Iemhoff, R.
Date 2011-11-01
Reference(s) logica, wiskunde, Bewijstheorie, Constructivisme
Language Dutch
Type Working paper
Abstract In 2009 werd mij door de Nederlandse Wetenschaps Organisatie een Vidi beurs toegekend voor het project “The power of constructive proofs”. Het project is wiskundig van aard en valt binnen het NWO gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen. Op uitnodiging van het ANTW heb ik een artikel geschreven dat gaat over die vakgebieden in de wiskundige logica, de Bewijstheorie en het Constructivisme, waarop het project betrekking heeft. Het is geen alomvattend overzicht van die gebieden, maar belicht die thema’s die voor het project van belang zijn.
Publication http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/213378
Persistent Identifier URN:NBN:NL:UI:10-1874-213378
Metadata XML
Source Utrecht University

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation