KNAW

Publication

De maatschappelijke rol van de sociologie (2006)

.
Pagina-navigatie:
Title De maatschappelijke rol van de sociologie
Published in Balans en toekomst van de sociologie, p.253-. ISBN 90-8555-141-2.
Author Schnabel, P.
Date 2006
Language Dutch
Type Book part
Publisher Pallas Publications/AUP
Abstract De sociologie in Nederland is van oudsher sterk op haar maatschappelijke rol georienteerd geweest. Zo zag de Nederlandse sociografie het onder meer als haar taak en binnen haar mogelijkheden om een bijdrage to leveren aan de modernisering van de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld via het ISONEVO, het eerste sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Nederland. Met onderzoeken naar de maatschappelijke positie van de jeugd, de samenlevingsopbouw in de nieuwe polders of het verloop van de hulpverlening en de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953 leverde de sociografie/sociologie een eerste bijdrage aan het maatschappelijke debat en de ontwikkeling van het beleidsonderzoek (Gastelaars, 1985). Ook de moderne `analytische' sociologie (Van Doorn en Lammers, 1959) zag een belangrijke maatschappelijke taak weggelegd voor het sociologisch onderzoek. De moderne sociologen pretendeerden met een betere wetenschappelijke onderbouwing van de sociologie een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het beleid en daarmee aan de modernisering van de Nederlandse samenleving dan de toentertijd sterk sociografische, vaak verzuilde en nog weinig empirisch-theoretische academische sociologie.
Publication http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/22371
Persistent Identifier URN:NBN:NL:UI:10-1874-22371
Metadata XML
Source Utrecht University

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation