KNAW

Publication

Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo (2003)

.
Pagina-navigatie:
Title Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo
Published in ICO-ISOR;03.02. ISSN 0924-0217.
Author Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.
Date 2003
Reference(s) wiskunde, vmbo, ico-isor, onderwijsresearch, freudenthal instituut, authentiek leren
Language Dutch
Type Book
Publisher ICO-ISOR Onderwijsresearch en het Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht
Abstract Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke leertaken, maar over het algemeen bevatten de opdrachten weinig kenmerken passend bij authentiek leren. Wel bevatten de boeken diverse aangrijpingspunten om, dicht bij de methode, meer authentieke leertaken te ontwikkelen. In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan en enkele mogelijkheden daartoe beschreven. Dit is een Ico-Isor rapport.
Publication http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/7132
Persistent Identifier URN:NBN:NL:UI:10-1874-7132
Metadata XML
Source Utrecht University

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation