KNAW

Publication

Electronische identificatie en registratie voor schapen en... (2007)

.
Pagina-navigatie:
Title Electronische identificatie en registratie voor schapen en geiten = Electronic identification and registration for sheep and goats
Author Lokhorst, C.; Fels, van der J.B.; Hogeveen, H.; Schuiling, H.J.; Velthuis, A.G.J.; Mourits, M.C.M.; Binnendijk, G.P.; Schuit, L.F.; Verkaik, J.C.; Vogels, J.W.P.M.; Wichen, H.
Date 2007
Reference(s) schapenhouderij, geitenhouderij, schapen, geiten, identificatie, elektronica, registratie, landbouwbeleid, eu regelingen, dieridentificatie, Dierhouderij (algemeen), Kleine herkauwers, sheep farming, goat keeping, sheep, goats, identification, electronics, registration, agricultural policy, eu regulations, animal identification, Animal Husbandry (General), Small Ruminants (Sheep and Goats)
Language English
Type Report
Publisher Animal Sciences Group
Abstract De EU heeft in de verordening 21/2004 vastgesteld dat per 1 januari 2008 schapen en geiten individueel moeten worden geregistreerd in een bedrijfsregister en op vervoersdocumenten en dat dit dient te worden ondersteund door elektronische identificatie. Voor mogelijke implementatie van de EU-verordening 21/2004 is via veldwerk onderzocht of het technisch en praktisch haalbaar is om bij schapen en geiten met elektronische identificatie en registratie te gaan werken. Tevens is met modelleerwerk, (spel)simulatie en expertsessies naar de betrouwbaarheid en de kosten-baten gekeken van 2 alternatieve registratiesystematieken: CIR en CAR
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/357542
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-357542
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation