KNAW

Publication

Internationale kostenvergelijking voor Elstar (2009)

Pagina-navigatie:
Title Internationale kostenvergelijking voor Elstar
Published in De Fruitteelt, Vol. 99, No. 6, p.12-13. ISSN 0016-2302.
Author Groot, M.J.; Heijerman-Peppelman, G.; Roelofs, P.F.M.M.
Date 2009
Reference(s) fruitteelt, kosten, internationale vergelijkingen, referentieprijzen, gewasopbrengst, gewaskwaliteit, bedrijfseconomie, fruit growing, costs, international comparisons, reference prices, crop yield, crop quality, business economics
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract PPO-fruit werkt binnen het Isafruit-project aan de ontwikkeling van een bedrijfseconomisch model. Hiervoor is een kostenvergelijking gemaakt tussen Zwitserland, Das Alte Land in Duitsland en Nederland
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/376349
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-376349
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation