KNAW

Publication

Robuuste verbindingen en klimaatverandering (2009)

.
Pagina-navigatie:
Title Robuuste verbindingen en klimaatverandering
Author Geertsema, W.; Bugter, R.J.F.; Eupen, van M.; Rooij, van S.A.M.; Sluis, van der T.; Veen, van der M.
Date 2009
Reference(s) klimaatverandering, flora, fauna, migratie, ecologische hoofdstructuur, habitatverbindingszones, natuurbeleid, Natuurbescherming, climatic change, flora, fauna, migration, ecological network, habitat corridors, nature conservation policy, Nature Conservation
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Door klimaatverandering verschuiven geschikte klimaatzones van planten en dieren. Versnippering van de natuur leidt hierbij voor diverse soorten tot problemen: ze kunnen de verschuiving van geschikte klimaatzones niet volgen omdat ze de afstanden tussen geschikte natuurgebieden niet kunnen overbruggen. Robuuste Verbindingen zijn onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid en hebben onder andere tot doel netwerken van natuurgebieden te versterken door de realisatie van verbindingen en extra habitat. De vraag is of en welke Robuuste Verbindingen een bijdrage leveren aan het mee schuiven van soorten met verschuivende klimaatzones. Ook de aansluiting van de Nederlandse natuur met natuurgebieden in aangrenzende landen is van belang bij het verschuiven van soorten. In deze studie is onderzocht welke bijdrage Robuuste Verbindingen voor verschillende ecosysteemtypen leveren aan het verschuiven van soorten.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/384153
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-384153
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation