KNAW

Publication

Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Title Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with 11 March - 03 April 2009 R.V. “Tridens”
Author Ybema, M.S.; Bakker, C.; Pasterkamp, T.L.; Armstrong, E.; Kloppmann, M.; Dalgaard Balle, J.; O'Brien, J.; Gastauer, S.; Tribuhl, S.V.; Assendelft, van C.; Thaarup, F.
Date 2009
Reference(s) visserij, visbestand, verspreiding, populatie-ecologie, wijting, visserij-ecologie, Visbestanden en visserijbeheer, fisheries, fishery resources, dispersal, population ecology, whiting, fisheries ecology, Fishery Resources and Management
Language English
Type Report
Publisher Imares
Abstract Verslag van een hydroakoestisch onderzoek om het verspreidingsgebied van de blauwe wijting het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan in kaart te brengen. Het is een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd om de stand van de wijting te volgen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/391591
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-391591
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation