KNAW

Publicatie

Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in... (2010)

.
Pagina-navigatie:
Titel Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in beekbovenlopen II Resultaten van twee veldexperimenten in een half-natuurlijke beek
Auteur Verdonschot, P.F.M.; Siedlecka, A.M.; Lototskaya, A.A.
Datum 2010
Trefwoord(en) waterlopen, afvoer, aquatische gemeenschappen, nadelige gevolgen, bacillariophyta, macrofauna, veluwe, Aquatische ecologie, streams, discharge, aquatic communities, adverse effects, bacillariophyta, macrofauna, veluwe, Aquatic Ecology
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de effecten van verschillende frequenties van extreme piekafvoeren op de biodiversiteit in beken (~levensgemeenschap in beekbovenlopen). In deze studie zijn twee veldexperimenten uitgevoerd in de half-natuurlijke bovenloop van de Frederik-Bernhardbeek (zijbeek van de Hierdensche Beek). Door in de lengterichting van de beek een damwand te plaatsen en het water van de beek geleidelijk door het versmalde deel te laten lopen, zijn piekafvoeren gesimuleerd. Een eenmalige en een vijfvoudige verstoring door piekafvoer(en) met een omvang van overschrijdingsklasse vier maal de mediane afvoer, bleken in de onderzochte half-natuurlijke beekbovenloop geen effecten te hebben op de macrofauna taxonsamenstelling. Er traden wel veranderingen op in de aantallen macrofauna bij de 5-pieken simulatie. Directe effecten door uitspoeling van waarschijnlijk zeer jonge dieren en indirecte effecten door het uitspoelen van voedsel (slib en fijne detritus). Binnen 2-3 weken treedt ‘herstel’ op. Dit betekent dat in half-natuurlijke beken meerdere piekafvoeren tot het viervoudige van de mediane afvoer binnen een korte tijd op termijn kritisch zouden kunnen zijn, echter nader onderzoek is nodig om dit te verifiëren.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/391627
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-391627
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie