KNAW

Publication

Economische gevolgen van een beperking van de veestapel :... (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Economische gevolgen van een beperking van de veestapel : quick scan naar winnars en verliezers
Author Vrolijk, H.C.J.; Blokland, P.W.; Helming, J.F.M.; Luesink, H.H.; Prins, H.
Date 2010
Reference(s) veehouderij, intensieve veehouderij, mest, agrarische economie, bedrijfsresultaten in de landbouw, mineralenboekhouding, bemesting, Dierhouderij en omgeving, Agrarische economie (algemeen), livestock farming, intensive livestock farming, manures, agricultural economics, farm results, nutrient accounting system, fertilizer application, Animal Husbandry and Environment, Agricultural Economics (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI Wageningen UR
Abstract Dit rapport geeft een quick scan van de economische gevolgen van een evenwicht op de mestmarkt, waarbij de nationale productie en plaatsing van mest in balans zijn. Een dergelijke evenwicht vergt een forse krimp van de veestapel. Een krimp van de veestapel heeft grote economische gevolgen voor de primaire sector. Er wordt een inschatting gemaakt van de omvang van deze effecten. Ook de effecten op de overige partijen in de keten worden beschreven.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/391851
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-391851
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation