KNAW

Publication

Concurrentiemonitor varkensvlees (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Concurrentiemonitor varkensvlees
Author Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.
Date 2010
Reference(s) varkenshouderij, vleesproductie, landbouwprijzen, agrarische handel, varkensvlees, landen van de europese unie, marktconcurrentie, Varkens, pig farming, meat production, agricultural prices, agricultural trade, pigmeat, european union countries, market competition, Pigs
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI Wageningen UR
Abstract Concurrentiekrachtmeting van de Nederlandse varkensvleessector op landenniveau en sectorniveau aan de hand van een methodologisch raamwerk, dat is gebaseerd op statische bronnen. In de meting worden alle schakels in de keten beschreven vanaf producent tot en met consument. In de studie wordt Nederland vergeleken met andere belangrijke EU-landen, waaronder de belangrijkste productielanden (Denemarken, Duitsland, Spanje en België) en afzetlanden (Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Italië).
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/392333
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-392333
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation