KNAW

Publication

Sterke daling inkomens op land- en tuinbouwbedrijven in 2009 (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Sterke daling inkomens op land- en tuinbouwbedrijven in 2009
Published in Agri-monitor, Vol. 2010, No. juni, p.1-2. ISSN 1383-6455.
Author Everdingen, van W.H.; Bont, de C.J.A.M.
Date 2010
Reference(s) landbouwsector, bedrijfsresultaten in de landbouw, inkomen van landbouwers, landbouwsituatie, agrarische economie, Agrarische economie (algemeen), agricultural sector, farm results, farmers' income, agricultural situation, agricultural economics, Agricultural Economics (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Het inkomen op land- en tuinbouwbedrijven in 2009 komt volgens raming uit op gemiddeld 5.500 euro per bedrijf, 21.000 euro minder dan het gemiddelde van 2008. De inkomendaling treft de meeste bedrijfstypen. Positieve uitzonderingen waren de akkerbouwbedrijven, vleeskalverbedrijven, fokvarkensbedrijven en pluimveebedrijven.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/392921
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-392921
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation