KNAW

Publication

Fasevoeding met maïsmeel bij biologisch melkvee (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Fasevoeding met maïsmeel bij biologisch melkvee
Author Klop, A.; Zonderland, J.L.; Riel, van J.W.
Date 2010
Reference(s) biologische landbouw, maïs, energiebalans, melkproductie, melkveehouderij, maïsmeel, veevoeding, krachtvoeding, zetmeel, Ecologische landbouw, Samenstelling en kwaliteit van diervoeders, organic farming, maize, energy balance, milk production, dairy farming, maize meal, livestock feeding, force feeding, starch, Feed Composition and Quality
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Fasevoeding met maïsmeel in de biologische veehouderij betekende voor de koeien in het begin van de lactatie een positieve energiebalans, maar een tegenvallende melkproductie. In de proef werd maïsmeel gebruikt om koeien in het begin van de lactatie extra energie te geven in vergelijking met een rantsoen met snijmaïs. De voeropname van de maïsmeel koeien was hoger, maar de melkgift lager. Daarmee hadden deze koeien een positieve energiebalans. De koeien die snijmaïs kregen, gaven meer melk en zij realiseerden een hoger saldo. Krachtvoeradvisering met DLM gaf een extra besparing op krachtvoer. Het systeem biedt kansen om zelf (of regionaal) geteelde granen op maat te voeren aan koeien.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/395187
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-395187
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation