KNAW

Publication

Klimaat Respons Database 2.0 (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Klimaat Respons Database 2.0
Author Veen, van der M.; Wiesenekker, E.; Nijhof, B.S.J.; Vos, C.C.
Date 2010
Reference(s) klimaatverandering, flora, fauna, habitats, effecten, databanken, ruimtelijke databases, Natuurbeheer (algemeen), climatic change, flora, fauna, habitats, effects, databases, spatial databases, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra [etc.]
Abstract Met de ‘Klimaat Respons Database’ kunnen niet alleen wetenschappers maar ook beleidsmakers, planologen, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden zelf in kaart brengen welke gevolgen klimaatverandering op flora en fauna kan hebben. Zo is te zien dat voor de Cetti’s zanger, een vogeltje uit zuidelijke streken, de geschikte klimaatzone langzaam opschuift naar het noorden, naar Nederland. En de soort wordt inderdaad al regelmatig in Nederland aangetroffen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/396560
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-396560
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation