KNAW

Publication

Groene plannen en Europa : verkenning van professionele... (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Groene plannen en Europa : verkenning van professionele uitwisseling van Dienst Landelijk Gebied (DLG) met zusterinstituten in Europa
Author Schröder, R.R.G.; Coninx, I.
Date 2010
Reference(s) regionale planning, landgebruik, vergelijkingen, besluitvorming, nederland, duitsland, engeland, gebiedsontwikkeling, governance, Landgebruiksplanning, regional planning, land use, comparisons, decision making, netherlands, germany, england, area development, governance, Land Use Planning
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Wat kan Dienst Landelijk Gebied leren van de praktische ervaringen en strategische positioneringen van Europese vakgenoten met het oog op planvorming voor gebiedsontwikkeling? Deze vraag heeft DLG aan Alterra voorgelegd. Daartoe is literatuur doorzocht en er zijn gesprekken gevoerd met een aantal sleutelpersonen. In dit verslag wordt allereerst gekeken naar de Europese samenwerkingsprojecten waarbij DLG betrokken is geweest. Daarna worden enige aspecten van het EU-beleid uiteengezet die invloed hebben op landelijke gebieden, zoals landbouw, territoriale cohesie en governance. In hoofdstuk 4 wordt gebiedsontwikkeling gedefinieerd en een blik geworpen op de beleidscontext in andere landen. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe 'rurale ontwikkeling' georganiseerd is in andere landen en hoe het zich verhoudt tot ruimtelijke en regionale ontwikkeling. In de hoofdstukken 6 tot 9 wordt een vergelijkende analyse gemaakt met zusterinstituten in Beieren (Duitsland), Engeland en Denemarken op het vlak van organisatie, besluitvormingsprocessen en van inhoud en werkwijze van plannen maken.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/397478
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-397478
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation