KNAW

Publication

Kalkmelk effectief en lucratief (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Kalkmelk effectief en lucratief
Published in Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord, Vol. 6, No. 19, p.13-13. ISSN 1871-0875.
Author Heijne, B.; Roelofs, P.F.M.M.
Date 2010
Reference(s) fruitteelt, kalk, beregening, kosten, gewasbescherming, kanker (plantenziektekundig), eu regelingen, berijdbaarheid (bodem), toelating van bestrijdingsmiddelen, Plant- en gewasbescherming (algemeen), fruit growing, lime, overhead irrigation, costs, plant protection, cankers, eu regulations, trafficability, authorisation of pesticides, Plant and Crop Protection (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract PPO heeft een rekenmodel voor de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker gemaakt. De uitgaven liggen hoger dan bij gangbare middelen. Als alle kosten meegenomen worden, is een teler met kalkmelk goedkoper uit. Zelfs als eigen arbeid niet wordt meegerekend.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/397784
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-397784
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation