KNAW

Publication

Trends benutten om consument te verleiden (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Trends benutten om consument te verleiden
Published in EFM : European Fruit Magazine, No. 12, p.20-22. ISSN 1689-8575.
Author Groot, M.J.; Bartels, J.
Date 2010
Reference(s) voedselconsumptie, fruit, tendensen, consumenten, houding van consumenten, voeding en gezondheid, Consumentenstudies (algemeen), Humane voeding en gezondheid, food consumption, fruit, trends, consumers, consumer attitudes, nutrition and health, Consumer Studies (General), Human Nutrition and Health
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract De door de wereldgezondheidsorganisatie WHO geadviseerde consumptie van meer dan 400 gram groenten en fruit per persoon per dag wordt lang niet overal in Europa gehaald. Vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit de sector bezien is er dus nog veel te winnen. Om de consument te verleiden fruit te kopen, moet de sector weten welke trends er in de fruitconsumptie gelden en hier op inspelen. In het zojuist afgesloten Europese Isafruit-project is in vier landen onderzoek gedaan naar deze trends.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/399569
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-399569
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation