KNAW

Publication

Sterfte en verjonging in bosreservaten (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Sterfte en verjonging in bosreservaten
Author Verkaik, E.
Date 2010
Reference(s) beschermde bossen, bosecologie, verjonging, nederland, mortaliteit, reserved forests, forest ecology, regeneration, netherlands, mortality
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract In dit rapport wordt de sterfte en verjonging die plaatsvindt in Nederlandse bosreservaten op een rij gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn in steekproefcirkels. Het gemiddelde sterftepercentage in de reservaten was 1.7% en de bomen in de reservaten gingen vooral dood door concurrentie tussen de bomen onderling. De sterftepercentages verschilden duidelijk tussen bostypen. Ook de hoeveelheid verjonging verschilde sterk tussen de verschillende bostypen. Gemiddeld werden er 1336 ‘jonge bomen en struiken’ per hectare gevonden (bomen met een diameter kleiner dan 5cm maar hoogte groter dan 50cm). Van de aanwezige verjonging groeide per jaar slechts een klein deel, zo’n 1.5-2.5%, op tot een boom of struik met een diameter groter dan 5 cm.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/399618
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-399618
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation