KNAW

Publication

40 kg Paprika (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title 40 kg Paprika
Author Eveleens-Clark, B.A.; Lagas, P.; Driever, S.M.; Zwinkels, J.; Bij de Vaate, J.; Kaarsemaker, R.C.
Date 2010
Reference(s) capsicum, gewasproductie, productiegroei, glasgroenten, tuinbouw, assimilatie, groeimodellen, teeltsystemen, brix, diffuus glas, snoeien, teelt in rijen, capsicum, crop production, production growth, greenhouse vegetables, horticulture, assimilation, growth models, cropping systems, brix, diffused glass, pruning, alley cropping
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant/Groen Agro Control
Abstract Rapport beBestaand uit de volgende onderdelen: 1. Een kasproef, waarin het doel was de productie te verhogen door een combinatie van maatregelen; diffuus glas, verneveling en gewashandelingen 2. Praktijktoepassing en ontwikkeling van een plantmodel dat zetting voorspelt 3. Toetsing van een nieuwe methode om beschikbaarheid van assimilaten voor zetting te meten
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/400655
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-400655
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation