KNAW

Publication

Ruimte voor Biodiversiteit (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Ruimte voor Biodiversiteit
Author Boo, de M.; Hendriks, C.M.A.; Oosterbaan, A.
Date 2010
Reference(s) biodiversiteit, landgebruiksplanning, natuurbeleid, veerkracht van de natuur, Natuurbeheer (algemeen), biodiversity, land use planning, nature conservation policy, resilience of nature, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Conference paper
Publisher Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en van Wageningen University Omgevingswetenschappen
Abstract Duurzame ontwikkeling van de Groene en Blauwe Ruimte in een veranderende wereld. Dat is het centrale thema van het kennisbasis onderzoekprogramma KB1. De groene en blauwe ruimte vormen bij uitstek het Wagenings domein. Het onderzoek is gericht op zowel Nederland als op deltagebieden elders in de wereld. Aan de hand van ontwikkelingen rond landgebruik, verstedelijking, klimaat, maatschappelijke organisatie en besluitvorming wordt nagegaan welke kennisvragen er leven over de groen-blauwe ruimte en hoe men deze vragen met een wetenschappelijke aanpak kan beantwoorden.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/402343
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-402343
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation