KNAW

Publication

Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties? (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?
Published in De Levende Natuur, Vol. 112, No. 1, p.4-9. ISSN 0024-1520.
Author Kemmers, R.H.; Brinkman, E.P.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Putten, van der W.H.
Date 2011
Reference(s) Centrum Bodem - Bodemchemie en Natuur, Centrum Bodem - Bodemkwaliteit en Nutrienten, Centrum Ecosystemen - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management, Laboratorium voor Nematologie
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van abiotische factoren in de bodem, zoals nutriƫnten- en waterhuishouding en tegengaan van verzuring. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat deze milieustress ook tot verstoring van het bodemleven kan leiden. De vraag is in hoeverre een goed functionerend bodemleven van belang is voor het herstel van de vegetatie. Het onderzoek richtte zich op blauwgraslanden en heischrale graslanden, vanwege hun gevoeligheid voor milieustress.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/403314
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-403314
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation