KNAW

Publication

Sturing van spuiwaterafvoer bij een biologische luchtwasser... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Sturing van spuiwaterafvoer bij een biologische luchtwasser door middel van meting van de elektrische geleidbaarheid = Discharge water control by electrical conductivity measurement at a bioscrubber
Author Melse, R.W.; Ploegaert, J.P.M.
Date 2011
Reference(s) biologische behandeling, emissie, ammoniakemissie, luchtreinigers, intensieve veehouderij, varkenshouderij, afvalwater, Varkens, Dierhouderij en omgeving, Milieubeheer (algemeen), biological treatment, emission, ammonia emission, air cleaners, intensive livestock farming, pig farming, waste water, Pigs, Animal Husbandry and Environment, Environmental Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Gedurende 7 maanden is de werking van een biowasser gevolgd op een varkensbedrijf. Ammoniakverwijdering, ventilatiedebiet en pH en EC van het waswater werden continu gemeten. De spuiwaterafvoer werd geregeld op basis van de EC meting.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/403997
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-403997
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation