KNAW

Publicatie

Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten
Auteur Bredenoord, H.; Hinsberg, van A.; Knegt, de B.; Leneman, H.; Gaaff, A.; Pouwels, R.; Schmidt, A.M.
Datum 2011
Trefwoord(en) ecologische hoofdstructuur, natuurbeleid, beleidsdoelstellingen, beleidsevaluatie, nederland, Natuurbeheer (algemeen), ecological network, nature conservation policy, policy goals, policy evaluation, netherlands, Nature Management (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Planbureau voor de Leefomgeving
Samenvatting Het kabinet wil de Ecologische Hoofdstructuur herijkt realiseren en de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verder decentraliseren naar de provincies. Het ministerie van EL&I heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht om voor dit proces een aantal door het ministerie aangedragen varianten door te rekenen. In deze quick scan zijn de uitgaven en de effecten op natuurkwaliteit in beeld gebracht. De kabinetsbesluiten over de financiƫle en inhoudelijke ombuigingen en het voornemen om te voldoen aan de internationale verplichtingen voor natuur zijn als harde randvoorwaarden meegenomen
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404074
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404074
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie