KNAW

Publicatie

De beschikbaarheid van biomassa voor energie in de agro-industrie (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel De beschikbaarheid van biomassa voor energie in de agro-industrie
Auteur Elbersen, H.W.; Janssens, S.R.M.; Koppejan, J.
Datum 2011
Trefwoord(en) biomassa, bio-energie, biobased economy, reststromen, landbouwindustrie, scenario-analyse, biomass, bioenergy, biobased economy, residual streams, agribusiness, scenario analysis
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Wageningen UR Food & Biobased Research
Samenvatting In het Agroconvenant is een doelstelling opgenomen voor duurzame energie van 200 PJ. Van de agro-industrie wordt een bijdrage van 75 tot 125 PJ (bio-energie). De sector vraagt zich af of deze doelstelling wel realistisch is. Het doel van dit project was het in kaart brengen van de kwaliteit en kwantiteit van reststromen uit de agro-industrie die aanwezig of beschikbaar zijn of reeds (in Nederland) ingezet worden voor bio-energie nu en in 2020.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404209
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404209
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie