KNAW

Publication

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking
Author Geel, van W.C.A.; Berg, van den W.; Dijk, van W.; Wustman, R.
Date 2011
Reference(s) Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente
Language Dutch
Type Report
Publisher Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404389
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404389
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation