KNAW

Publicatie

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking
Auteur Geel, van W.C.A.; Berg, van den W.; Dijk, van W.; Wustman, R.
Datum 2011
Trefwoord(en) Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404389
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404389
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie