KNAW

Publicatie

Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen
Auteur Ottburg, F.G.W.A.; Jonkers, D.A.
Datum 2011
Trefwoord(en) uiterwaarden, reptielen, amphibia, habitatverbindingszones, habitats, natuurbeheer, inventarisaties, eemland, utrecht, Amphibia, Reptilia, river forelands, reptiles, amphibia, habitat corridors, habitats, nature management, inventories, eemland, utrecht, Amphibia, Reptilia
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van amfibieën en ringslang in beide uiterwaarden. Hierin komen weinig soorten amfibieën voor en de aantallen daarvan zijn laag. Bijzonder is de aanwezigheid van rugstreeppadlarven in Wolkenberg. Tijdens het onderzoek zijn geen ringslangen vastgesteld. De dichtstbijzijnde bekende populaties komen voor in de omgeving van de Stichtse Brug en De Birkt. Aanbevolen wordt om het tussenliggende gebied in kaart te brengen. Waar bevindt zich geschikt habitat voor de ringslang? In een vervolg hierop kan worden overwogen waar en hoeveel stapstenen er nodig zijn om beide populaties te verbinden. Naast de formele opdracht zijn ook andere faunagroepen meegenomen tijdens de inventarisaties. Dit rapport sluit af met het hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor beheer en inrichting’.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404680
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404680
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie