KNAW

Publication

Natuurdoelen en klimaatverandering : "State-of-the-Art" (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Natuurdoelen en klimaatverandering : "State-of-the-Art"
Author Lototskaya, A.A.; Geertsema, W.; Griffioen, A.J.; Veen, van der M.; Verdonschot, P.F.M.
Date 2011
Reference(s) natuurbescherming, klimaatverandering, natuurbeleid, aquatische ecosystemen, terrestrische ecosystemen, adaptatie, veerkracht van de natuur, gevoeligheid, nederland, Natuurbeheer (algemeen), nature conservation, climatic change, nature conservation policy, aquatic ecosystems, terrestrial ecosystems, adaptation, resilience of nature, sensitivity, netherlands, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organismen, maar het Nederlandse beleid vraagt kennis over de specifieke gevolgen van klimaatverandering op de natuurdoelen. Wat zijn de achterliggende mechanismen van klimaatverandering in relatie tot aquatische en terrestrische ecosystemen? Dit rapport biedt een gestructureerd overzicht van directe gevolgen van klimaatverandering voor natuurdoelen en adaptatiemaatregelen voor aquatische en terrestrische natuur. Het rapport beschrijft landschapsecologische processen en functionele relaties in aquatische en terrestrische ecosystemen onder invloed van klimaatverandering, de invloed van nieuwe soortgroepen daarin, analyseert de kwetsbaarheid van natuurdoelen voor klimaatverandering en geeft een overzicht van adaptatie-maatregelen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/405442
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-405442
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation