KNAW

Publication

Concurrentiemonitor suiker (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Concurrentiemonitor suiker
Author Galen, van M.A.; Janssens, S.R.M.; Meer, van der R.W.; Baltussen, W.H.M.
Date 2011
Reference(s) suikerindustrie, suiker, agrarische economie, marktconcurrentie, landbouwsector, landbouwprijzen, internationale vergelijkingen, ketenmanagement, internationale handel, suikerbieten, Agrarische economie (algemeen), sugar industry, sugar, agricultural economics, market competition, agricultural sector, agricultural prices, international comparisons, supply chain management, international trade, sugarbeet, Agricultural Economics (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI, onderdeel van Wageningen UR
Abstract Rapport in het kader van het project concurrentiemonitor. In dit project zijn de verschillende beleidsmaatregelen, de productie en verwerking van suikerbieten en suikerriet op wereldschaal en de internationale handel in suiker in kaart gebracht.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/405821
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-405821
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation