KNAW

Publication

Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen : effecten van de teelt van genetisch gemodificeerde soja, maïs en katoen op People, Planet en Profit (mens, milieu en economie)
Author Lotz, L.A.P.; Breukers, M.L.H.; Broer, W.; Bunte, F.; Dolstra, O.; Engelbronner-Kolff, d' F.M.; Franke, A.C.; Montfort, J.; Nikoloyuk, J.; Rutten, M.M.; Smulders, M.J.M.; Wiel, van de C.C.M.; Zijl, van M.
Date 2011
Reference(s) gewassen, duurzaamheid (sustainability), genetisch gemanipuleerde organismen, glycine max, maïs, katoen, koolzaad, zea mays, gossypium hirsutum, brassica napus var. oleifera, transgene planten, Akkerbouw, Moleculaire veredeling, crops, sustainability, genetically engineered organisms, glycine max, maize, cotton, rape, zea mays, gossypium hirsutum, brassica napus var. oleifera, transgenic plants, Arable Farming, Molecular Breeding
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International
Abstract Deze studie richt zich op genetische modificatie bij gewassen. Wereldwijd werden in 2010 op meer dan 140 miljoen hectare GG-gewassen verbouwd. Dit is ongeveer 70 maal het totale Nederlandse landbouwareaal. Het gaat met name om de handelsgewassen soja, maïs, katoen en koolzaad. Twee GG gewassen zijn ondertussern in de EU toegelaten voor teelt, namelijk maïs dat resistent is tegen bepaalde insecten en een aardappel met een verhoogd zetmeel gehalte.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/405910
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-405910
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation