KNAW

Publicatie

CSI ook in de Plantenwereld (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel CSI ook in de Plantenwereld
Gepubliceerd in Gewasbescherming, Vol. 42, No. 2, p.66-71. ISSN 0166-6495.
Auteur Bonants, P.J.M.; Lee, van der T.A.J.
Datum 2011
Trefwoord(en) plantenplagen, plantenziekten, moleculaire detectie, polymerase-kettingreactie, quarantaine organismen, moleculaire plantenziektekunde, moleculaire herkenning, moleculaire technieken, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), Moleculaire biologie (algemeen), plant pests, plant diseases, molecular detection, polymerase chain reaction, quarantine organisms, molecular plant pathology, molecular recognition, molecular techniques, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General), Molecular Biology (General)
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting In de land- en tuinbouw heeft de ontwikkeling van (moleculaire) detectiemethoden van plantenpathogenen de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Inmiddels worden deze methoden al grootschalig toegepast in de praktijk. Werd in het begin alleen conventionele polymerase chain reaction (PCR) ingezet voor moleculaire detectie, momenteel vindt ook real-time PCR meer en meer ingang. Binnen het FES-programma ‘Versterking infrastructuur plantgezondheid’ zijn binnen het werkpakket ‘Identificatie- en Detectiemethoden’ vele projecten uitgevoerd om de ‘daders’ van aantastingen te kunnen identificeren. De focus was hierbij gericht op quarantaineorganismen.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/406012
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-406012
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie