KNAW

Publication

Natural handicaps in Dutch agricultural areas : assessment of... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Natural handicaps in Dutch agricultural areas : assessment of less favoured areas based on economic criteria
Author Vellinga, Th.V.; Reeuwijk, van P.; Haan, de M.H.A.; Evers, A.G.; Wolf, de P.L.; Smit, A.; Brouwer, F.
Date 2011
Reference(s) zandgronden, winderosie, klei, grondbewerking, gewasopbrengst, inventarisaties, economische aspecten, Bodemclassificatie, sandy soils, wind erosion, clay, tillage, crop yield, inventories, economic aspects, Soil Classification
Language English
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Smit en Brouwer (2009) hebben bodems met een landbouwkundige handicap geselecteerd aan de hand van biofysische criteria. De relevante biofysische criteria waren gerelateerd aan bodemeigenschappen: drainage, textuur, aanwezigheid van stenen en chemische eigenschappen. Textuur en aanwezigheid van stenen zijn onderverdeeld in verschillende klassen: grof materiaal, grof en middelgrof zand, zware klei, veengronden, zwel en krimpverschijnselen en het opkomen van stenen uit de ondergrond. Verzilting is de enige chemische eigenschap die relevant is voor Nederland. Naast een selectie van gebieden op grond van biofysische eigenschappen, moet ook een verfijnde selectie worden uitgevoerd. Deze verfijnde selectie is gebaseerd op de verschillen in saldo per hectare tussen gebieden met en zonder de landbouwkundige gevolgen van de biofysische eigenschappen. De belangrijkste landbouwkundige gevolgen voor de verschillende categorieën waren de gevoeligheid voor winderosie bij grof en middelgrof zand; de beperkingen van de bewerkbaarheid van de grond en de beperkingen in het bouwplan op de zware kleigronden en lagere netto productie en de onmogelijkheid om maïs te verbouwen op veengronden
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/406998
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-406998
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation