KNAW

Publicatie

Stengelrot bij lelie door de schimmel Rhizopus : voorgezet... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Stengelrot bij lelie door de schimmel Rhizopus : voorgezet diagnostisch onderzoek 2011
Auteur Vink, P.; Kok, B.J.
Datum 2011
Trefwoord(en) rhizopus, lilium, lelies, schimmelziekten, gewasbescherming, landbouwkundig onderzoek, nederland, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), Bloembollen en -knollen, rhizopus, lilium, lilies, fungal diseases, plant protection, agricultural research, netherlands, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General), Bulb and Tuber Flowers
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever PPO Bloembollen en Bomen
Samenvatting Bij de bloementeelt van lelies in vers gestoomde (veen)gronden kan tijdens de zomermaanden plotseling sprake zijn van veel uitval. Daarbij vallen spruiten of jonge planten om als gevolg van een stengelrot op de grens van lucht en grond. Tot nu toe werd daarbij geregeld de schimmel Rhizopus gevonden, maar van deze schimmel is niet bekend dat het een ziekte in lelies kan veroorzaken. Daarom werd het noodzakelijk geacht om met een infectieproef na te gaan of de schimmel Rhizopus onder omstandigheden van vers gestoomde grond en hoge kastemperaturen een stengelrot bij lelies kan veroorzaken. Daartoe zijn potten gevuld met gesteriliseerde veengrond of gesteriliseerde veengrond dat was vermengd met afgerijpte compost om de ziektewerendheid te beïnvloeden. In de grond zijn lang bewaarde leliebollen met spruitontwikkeling boven de bolneus geplant waarbij in de nabijheid van de spruiten lelieblaadjes zijn aangebracht die waren begroeid met een uit leliestengels afkomstige Rhizopus.schimmel. De beplante potten met lelies zijn weggezet in een ruimte bij 30°C om warme kasomstandigheden in de zomer te simuleren. Na enkele dagen bleek dat bij 35% van de leliespruiten op de grens van lucht en grond een stengelrot was ontstaan. Soms was de rotting al tot in de leliebol voortgeschreden. Bij de lelies die waren geplant op gestoomde grond vermengd met compost ontstond geen stengelrot. Uit de aangetaste leliespruiten zijn na uitwendige ontsmetting isolaties gemaakt waarbij volop en uitsluitend de schimmel Rhizopus weer werd gevonden. Daarmee is voldoende bewezen dat de schimmel Rhizopus in staat is om onder bepaalde teeltomstandigheden bij lelies een stengelrot te veroorzaken. Ook is uit deze infectieproef duidelijk geworden dat na stomen van de grond de ziektewerendheid kan worden verhoogd met behulp van een goed afgerijpte compost. Mogelijk dat ook andere preparaten, die het bodemleven stimuleren, in staat zijn om de ziektewerendheid van een grond te verhogen waardoor geen of minder kansen ontstaan voor het optreden van stengelrot door de schimmel Rhizopus.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/407630
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-407630
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie