KNAW

Publicatie

P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze :... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze : inventarisatie van de meest kosteneffectieve P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze
Auteur Hattum, van T.; Boekel, van E.M.P.M.; Massop, H.T.L.; Schuiling, C.
Datum 2011
Trefwoord(en) hydrologie van stroomgebieden, uitspoelen, fosfaten, oppervlaktewaterkwaliteit, waterbeheer, landbouw, kaderrichtlijn water, cost effective analysis, drenthe, Waterbeheer (algemeen), catchment hydrology, leaching, phosphates, surface water quality, water management, agriculture, water framework directive, cost effectiveness analysis, drenthe, Water Management (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft Alterra een analyse uitgevoerd van de meest kosteneffectieve maatregelen in het stroomgebied van de Hunze om de fosforbelasting verder terug te dringen. Hiervoor is een globale analyse uitgevoerd op stroomgebiedsniveau waarvoor gebruik is gemaakt van het instrumentarium dat voor de studie 'Ex-ante evaluatie KRW en Landbouw' is ontwikkeld. Daarnaast is een analyse uitgevoerd van de belangrijkste transportroutes van fosfaat en is bekeken welke P-reducerende maatregelen op welke locatie het meest effectief zijn. Hierbij is de methodiek toegepast die Alterra eerder heeft ontwikkeld in voor Noord- en Midden-Limburg. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een advies gegeven over de meest kosteneffectieve (perceels)maatregelen in het landelijk gebied.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/407646
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-407646
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie