KNAW

Publication

Vissen naar ondernemerschap : aalvissers verleggen hun koers (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Vissen naar ondernemerschap : aalvissers verleggen hun koers
Author Zaalmink, W.; Hamers-van den Berkmortel, van den N.W.T.H.; Cooten, van W.
Date 2011
Reference(s) european eels, palingen, vissers, ondernemerschap, visserijbeleid, vis vangen, duurzaamheid (sustainability), Visbestanden en visserijbeheer, european eels, eels, fishermen, entrepreneurship, fishery policy, fishing, sustainability, Fishery Resources and Management
Language Dutch
Type Report
Publisher LEI Wageningen UR
Abstract Negen openhartige verhalen van aalvissers. Verhalen van ondernemers die nieuwe keuzes moesten maken voor de toekomst van hun bedrijf. Door de teruglopende aalstand heeft de Nederlandse overheid maatregelen moeten nemen om de aalstand te herstellen. Een van de belangrijkste en meest ingrijpende maatregel is de sluiting van de aalvisserij van september tot en met november. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomens van deze vissers.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/407958
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-407958
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation