KNAW

Publicatie

Detectie en beheersing van bacterierot veroorzaakt door... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Detectie en beheersing van bacterierot veroorzaakt door Pseudomonas cattleyae in Phalaenopsis
Auteur Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Kromwijk, J.A.M.; Schenk, M.F.; Vermunt, A.; Woets, F.
Datum 2011
Trefwoord(en) phalaenopsis, bacterieziekten, infectie, pseudomonas, bladvlekkenziekte, black spot, moleculaire technieken, relatieve vochtigheid, waterzuivering, invloeden, Sierplanten, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), phalaenopsis, bacterial diseases, infection, pseudomonas, leaf spotting, black spot, molecular techniques, relative humidity, water treatment, influences, Ornamental Plants, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Wageningen UR Glastuinbouw
Samenvatting Referaat Telers van Phalaenopsis hebben vooral in de opkweekfase last van infecties met de bacterie Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In de praktijk spreekt men nog vaak over Pseudomonas. De bacterie veroorzaakt bladvlekken die bestaan uit zwarte ingezonken plek met een gele rand. In sommige gevallen kan de uitval oplopen tot wel 20%. De bacterieziekte is zeer besmettelijk en wordt door hoge temperaturen en veel vocht in de hand gewerkt. Groen Agro Control heeft in dit project een analysemethode ontwikkeld om de bacteriƫn met behulp van DNA technieken te detecteren. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de invloed van relatieve luchtvochtigheid op de ontwikkeling van Pseudomonas cattleyae. Uit de resultaten blijkt dat een relatieve luchtvochtigheid van 90% de bacterieverspreiding enorm stimuleert en dat de mate van de aantasting ook veel ernstiger is dan bij lagere relatieve luchtvochtigheden. Een relatieve luchtvochtigheid van 75% toont geen extra verspreiding van Pseudomonas cattleyae ten opzichte van de verspreiding in een kascompartiment waar een relatieve luchtvochtigheid van continu 60% wordt gerealiseerd. Met deze kennis kan bij de teelt Phalaenopsis een energiebesparing worden gerealiseerd. In dit onderzoek zijn ook de effecten van gietwaterbehandelingen op de verspreiding van Pseudomonas cattleyae bekeken. Uit de resultaten komt een behandeling met waterstofperoxide van 20 ppm als beste naar voren. Deze behandeling is beter dan de onbehandelde controle en de andere behandelingen. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de verspreiding en optimale groeicondities van de bacterie, maar geeft ook weer aanleiding tot het stellen van nieuwe vragen. Vragen over andere doseringen en nieuwe gietbehandelingen, maar ook over de uiterste grens voor de relatieve luchtvochtigheid waarbij geen extra verspreiding optreedt zullen in een vervolgonderzoek moeten worden onderzocht. Abstract Phalaenopsis growers suffer from mayor losses up to 20% due to bacterial spot. This bacterial infection in caused by the Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In practice this bacterial disease is also known as Pseudomonas. This bacterium is causing black leaf spots with a yellow border. Pseudomonas cattleyae is very contagious and is promoted by high temperatures en moist conditions. In this project Groen Agro Control laboratory (Delfgauw) has developed a molecular analysis method to detect Pseudomonas cattleyae in different matrices. The influence of the relative humidity on the development of Pseudomonas cattleyae is investigated during this research. The results show that a relative humidity of 90% strongly promotes infection of the bacteria. A relative humidity of 75% shows no extra dispersion of Pseudomonas cattleyae compared to a greenhouse compartment with a continuous relative humidity of 60%. This knowledge offers the opportunity to safe energy in the cultivation of Phalaenopsis. During this research the effects of water treatments on the dispersion of Pseudomonas cattleyae have been investigated. The results show that a treatment with hydrogen peroxide (20 ppm) offers the best reduction of dispersion. This treatment turns out to be better than the control and all other treatments. This research has led to new insights about the dispersal and optimal growing conditions of this bacteria, but leads to new questions. Questions, about other different dosages and the effects of other water treatments, but also about the optimal level to promote plant growth and reduce bacterial infections, have to be investigated in new research.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408435
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408435
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie