KNAW

Publicatie

Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten
Auteur Paulissen, M.P.C.P.; Rooij, van S.A.M.; Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Slim, P.A.
Datum 2011
Trefwoord(en) Centrum Ecosystemen - Vegetation and Landscape Ecology, Centrum Landschap - Ecologische Modellen en Monitoring, Centrum Landschap - Ecologische Netwerken, Centrum Water en Klimaat - Integraal Waterbeheer
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408491
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408491
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie