KNAW

Publicatie

Shortlist masterplan wind Effect of pilling noise on the... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Shortlist masterplan wind Effect of pilling noise on the survival of fish larvae (pilot study)
Auteur Bolle, L.J.; Jong, C.A.F.; Bierman, S.M.; Haan, de D.; Huijer, T.; Kaptein, D.; Lohman, M.; Tribuhl, S.V.; Beek, van F.A.; Damme, van C.J.G.; Berg, van den F.; Heul, van der J.W.; Keeken, van O.A.; Wessels, P.; Winter, H.V.
Datum 2011
Trefwoord(en) larven, vissen, geluidshinder, overleving, gezondheidsgevaren, diergezondheid, health impact assessment, noordzee, windmolenpark, Gezondheid en welzijn van dieren, larvae, fishes, noise pollution, survival, health hazards, animal health, health impact assessment, north sea, wind farms, Animal Health and Welfare
Taal Engels
Type Rapport
Uitgever IMARES
Samenvatting Vissen kunnen letale schade ondervinden aan de zwemblaas of andere organen door blootstelling aan harde impulsgeluiden zoals onderwater heigeluid. Er zijn echter nog vrijwel geen gedetailleerde dosisrespons studies beschikbaar, dit geldt m.n. voor de vroege levensstadia. Gezien de snelle uitbreiding van offshore windparken in de Noordzee, bestaat er een dringende noodzaak om meer kennis te verwerven over de effecten van het geluid veroorzaakt door heien. Deze studie richt zich op het effect van heigeluid op de overleving van vislarven.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408952
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408952
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie