KNAW

Publication

Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw : een eerste verkenning
Author Migchels, G.; Kuikman, P.J.; Aarts, H.F.M.; Dooren, van H.J.C.; Ehlert, P.A.I.; Luttik, J.; Sebek, L.B.; Zwart, K.B.
Date 2011
Reference(s) biobased economy, biogas, gelderland, vervangbare hulpbronnen, hernieuwbare energie, fermentatie, mestvergisting, broeikasgassen, emissie, digestaat, Bio-energie, biobased economy, biogas, gelderland, renewable resources, renewable energy, fermentation, manure fermentation, greenhouse gases, emission, digestate, Bioenergy
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Livestock Research
Abstract Vergisten is een perspectiefvolle ontwikkeling in de landbouw en daarbuiten en speelt in op de gewenste beschikbaarheid van (lokaal geproduceerde) hernieuwbare bronnen van energie ter vervanging van fossiele bronnen van energie.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409090
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409090
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation