KNAW

Publicatie

Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw : een eerste verkenning
Auteur Migchels, G.; Kuikman, P.J.; Aarts, H.F.M.; Dooren, van H.J.C.; Ehlert, P.A.I.; Luttik, J.; Sebek, L.B.; Zwart, K.B.
Datum 2011
Trefwoord(en) biobased economy, biogas, gelderland, vervangbare hulpbronnen, hernieuwbare energie, fermentatie, mestvergisting, broeikasgassen, emissie, digestaat, Bio-energie, biobased economy, biogas, gelderland, renewable resources, renewable energy, fermentation, manure fermentation, greenhouse gases, emission, digestate, Bioenergy
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Wageningen UR Livestock Research
Samenvatting Vergisten is een perspectiefvolle ontwikkeling in de landbouw en daarbuiten en speelt in op de gewenste beschikbaarheid van (lokaal geproduceerde) hernieuwbare bronnen van energie ter vervanging van fossiele bronnen van energie.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409090
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409090
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie