KNAW

Publication

Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed
Author Grift, van der E.A.; Bugter, R.J.F.; Goossen, C.M.; Griffioen, A.J.; Jochem, R.; Jong, de J.J.; Snep, R.P.H.
Date 2011
Reference(s) landgoederen, natuur, natuurbescherming, ecologie, recreatie, het gooi, noord-holland, Natuurbeheer (algemeen), estates, nature, nature conservation, ecology, recreation, het gooi, noord-holland, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra Wageningen UR
Abstract In opdracht van het Goois Natuurreservaat is een visie uitgewerkt voor de ecologische inrichting en beheer van zowel het natuur-gebied Monnikenberg als de groenstructuren op het naastgelegen terrein van het toekomstig Zorgpark Monnikenberg en woon-landgoed. Tevens is een indicatie gemaakt van de kosten van de inrichting- en beheermaatregelen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409110
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409110
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation