KNAW

Publication

'Het Nieuwe Telen' Lisianthus: Verkennende studie (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title 'Het Nieuwe Telen' Lisianthus: Verkennende studie
Author Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.; Zwart, de H.F.; Vermeulen, T.; Boer-Tersteeg, de P.M.; Raaphorst, M.G.M.
Date 2011
Reference(s) snijbloemen, eustoma grandiflorum, teeltsystemen, cultuurmethoden, energiegebruik, energiebesparing, landbouwkundig onderzoek, cut flowers, eustoma grandiflorum, cropping systems, cultural methods, energy consumption, energy saving, agricultural research
Language Dutch
Type Report
Publisher Wageningen UR Glastuinbouw
Abstract Vanuit de Landelijke Commissie Lisianthus is de wens geuit om de teeltwijze van Lisianthus verder te verbeteren. Bij andere gewassen is met ‘Het Nieuwe Telen’ veel kennis opgedaan en blijken bij andere snijbloemen aanzienlijke energiebesparingen mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de productie en kwaliteit. De vraag is nu hoe deze kennis te benutten is voor Lisianthus.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409520
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409520
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation