KNAW

Publication

Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
Author Haan, de J.J.; Sival, F.P.; Schoot, van der J.R.; Buck, de A.J.
Date 2011
Reference(s) Centrum Water en Klimaat - Integrated Water Resources Management, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente
Language Dutch
Type Report
Publisher PPO-agv WUR
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409772
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409772
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation