KNAW

Publicatie

Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg?
Auteur Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Pouwels, R.; Eupen, van M.; Spek, G.J.; Oord, J.G.
Datum 2011
Trefwoord(en) sus scrofa, habitats, habitatgeschiktheid, inventarisaties, natuurgebieden, limburg, Wildbescherming en -beheer, sus scrofa, habitats, habitat suitability, inventories, natural areas, limburg, Wildlife Conservation and Management
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting In opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzocht Alterra de mogelijkheid van nieuw leefgebied voor Willde zwijnen in Limburg. Daarbij zijn aspecten aan de orde als natuurlijke geschiktheid, effecten op de natuur, risico's voor de landbouw en verkeersveiligheid, veterinaire aspecten, beheerbaarheid van populaties en gevolgen voor de recreatiesector. Voor al deze facetten wordt aan een aantal potentiƫle leefgebieden een score toegekend. Het is aan de politiek om de totaalscore te wegen voor de maatschappelijke belangen.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/410290
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-410290
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie